This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
OmArkivArkivfinnerviitopprammen(Mittarkiv)ellerivenstremenyenietrom.Hvilkearkivviharietromoghvilkeegenskapervivelgerkommerheltanhvilkenrolledeskalha.
OmArkivMittarkiverpersonligogdeterbaredenenkeltebrukersomhartilgangher.Filerkanlastesopposv.
OmArkivInnholdetietarkivivenstremenyenbeståravmapper,dokumenter,lenkerosv.Detfinnesulikemappetyper,altfravanligefellesmappertilindividuellemapper.
OmArkivArkivstrukturenkanvisessomtospalter,slikdetergjorther,nårdeterhaketavforMapperheltutetilhøyre.
OmArkivVedåfjernehakenforMappervilvisningenværekunenspalte.
OmArkivHvilkenvisningsomskalværestandardietromangisunderegenskapenetilrommet.VedåhakeavforBrukenkelarkivvisningidetterommetvilstandardvisningenværeenspalte.